#2437 - Lemur (Katta) als Mantel-und-Degen-Held - Varnayrah - erledigt